Трифон Зарезан на Сивата вода

снимка на val_5qe
Последна промяна: 11/Март/2012-23:48
попа не е истински пред лозичката ( Мата) да чуем отчето и да зарежем... а сега на хорото... на Копривките